Ponadczasowa medycyna energetyczna – na czym polega jej fenomen? –

Ponadczasowa medycyna energetyczna – na czym polega jej fenomen? –

Artykuł, który ukazał się w Nr 4(19)/ 2017 magazynu YOGA & AYURVEDA

Określenie „medycyna energetyczna” samo w sobie jest dwuznaczne. Energia daje ciału życie i jest esencją stosowaną do uzdrawiania lub do zapobiegania chorobom.  Jest stosowana w medycynie energetycznej dla utrzymania prawidłowej harmonii ciała i umysłu. Medycyna energetyczna jest bezpieczna, naturalna i łatwo dostępna. Jest zarówno współczesna, jak i odwieczna. Określenie to jest obecnie używane w wielu kontekstach, od wprowadzania szamańskich praktyk uzdrawiania do współczesnych kultur po stosowanie technik elektromagnetycznych i fotograficznych w nowoczesnych szpitalach i pracowniach badawczych. Medycyna energetyczna jest najlepszym znanym mi określeniem wśród wielu przytaczanych, którym do promowania zdrowia, uzdrawiania i szczęścia stosowane jest pojmowanie ciała jako systemu energii.

Starożytne cywilizacje rozumiały, że energia siły życiowej przepływa przez ciało i wspiera jego optymalny rozwój i spełnienie. Uważali, że jest ona idealnie zharmonizowana z ciałem wówczas, gdy osoba doświadcza fizjologicznego uporządkowania, psychicznej równowagi                 oraz stabilności emocjonalnej. Chińczycy określali tę energię jako chi (wymawiaj czi), Hindusi nazywali ją prana, zaś Japończycy znali ją pod nazwą ki. Wystarczy wymienić dwa najpotężniejsze systemy filozoficzno – medyczne takie jak Tradycyjna Medycyna Chińska z jej systemem kanałów energetycznych zwanych meridianami, której jedną z metod leczenia jest akupunktura czy akupresura. Drugim systemem wypracowanym w Indiach jest Ajurweda oparta na diagnozie sił życiowych człowieka zwanych doshami oraz na systemie centrów energetycznych zwanych czakramami. Jest jeszcze medycyna tybetańska oraz japońska, z której wywodzi się Reiki (opiszę szczegółowo poniżej). Wszystkie metody uznają iż, np. procesy biochemiczne oraz wszystko co dotyczy ciała i psychiki człowieka jest sterowane przez różnego rodzaju energie. Żyjemy w czasach poznania się tych dwóch wielkich systemów filozoficznych tj. Wschodniego i Zachodniego. Im wcześniej dokonamy ich syntezy, tym lepiej będzie dla jakości naszego życia i zdrowia.  W związku z tym, iż nasza kultura oddzieliła naukę od filozofii, w oparciu o kartezjański podział na umysł, ciało i ducha, koncepcja tak subtelnej choć potężnej energii życiowej istniała dotychczas poza teoretycznymi ramami współczesnej medycyny Zachodu.

Powrót medycyny energetycznej jest jednym z najbardziej znaczących zjawisk kulturowych dzisiejszych czasów. Oznacza on powrót zaufania do własnych odczuć w opiece zdrowotnej, powrót do tradycji naszych przodków w pielęgnowaniu harmonii z siłami natury oraz powrót do praktyk, które są naturalne, przyjazne i znane ciału, umysłowi i duszy. Stosując zasady medycyny energetycznej, można optymalizować naturalne możliwości ciała, które potrafi samo siebie uzdrawiać i utrzymywać w zdrowiu. Poprzez różne metody stosowane w praktyce można dać zmęczonemu ciału siły, znużonemu umysłowi – witalność, a podupadłemu duchowi – nowy wigor. Można zarządzać swymi energiami tak, by efektywniej radzić sobie ze stresem, zmniejszyć niepokoje i uwolnić się od wielu dolegliwości.

Medycyna energetyczna jest sztuką i nauką rozwijania zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz dobrego samopoczucia. Łączy w sobie wiedzę racjonalną z intuicyjnym rozumieniem energii ciała i środowiska. Doskonalenie umiejętności używania tych energii poprzez różne systemy i metody uzdrawiania energetycznego może uczynić każdego bardziej świadomym i wrażliwym na ich działanie. Skupiając uwagę na ciele jako żywym systemie energii, można uświadomić sobie, że te potężne technologie energetyczne mamy każdego dnia do własnej dyspozycji.

Medycyna energetyczna a nauka

Obecnie pojawia się nowy rozdział w biologii i fizyce pokazujący nam, że nie jesteśmy tylko chemią, ale formą skondensowanej energii. Jesteśmy częścią większego pola energetycznego. Wszystko jest ze sobą powiązane i wywiera wzajemny wpływ na siebie, zarówno molekuły, jak i całe organizmy. Jesteśmy częścią dużego systemu energetycznego, a energia słońca, księżyca i innych planet oddziałuje z naszą energią.

Wprowadzenie pojęcia system energetyczny człowieka oznacza rewolucję w myśleniu ludzi wychowanych w kulturze i paradygmacie naukowym Zachodu. Zmusza bowiem do przedefiniowania podstawowych pojęć dotyczących rozumienia czym jest życie, zdrowie czy   choroba. W medycynie i psychologii energetycznej uporządkowanie systemu energetycznego nie jest tylko środkiem do celu (gdzie celem byłoby usunięcie jakichś dolegliwości), lecz celem samym w sobie. Można więc powiedzieć, że podmiotem działania jest system energetyczny człowieka, gdyż tylko uporządkowany może zagwarantować zdrowie psychiczne i fizyczne oraz prawidłowy rozwój. Warto jeszcze raz podkreślić, że wszystkim rządzą określone wzorce energetyczne, które budują nasze życie. Aby nasze ciało nie chorowało i cieszyło się dobrym zdrowiem cały ten niezwykle skomplikowany system energetyczny musi działać prawidłowo. Przyczyn zaburzeń systemu energetycznego może być wiele, poczynając od energetycznych blokad w przepływie energii, spowodowanych toksynami, napięciami mięśniowymi lub psychicznymi, stresem poprzez brak zharmonizowania poszczególnych poziomów wibracyjnych systemów energetycznych czy wreszcie utraty rezonansu z otaczającą nas przyrodą.

Postrzegając istotę ludzką jako dynamiczny system energetyczny uświadamiamy sobie, że zdrowie nie jest celem statycznym. Bieżące badania sugerują, że świat jaki widzimy jest czymś więcej niż tylko materią, a ciało to coś więcej niż zbiór funkcjonujących organów.  Wzrasta świadomość i zainteresowanie subtelną energią i rolą, jaką odgrywa ona
w uzdrawianiu. Wraz z rosnącym zainteresowaniem wpływami umysłu na zdrowie organizmu, eksperci z dziedziny medycyny, podejmują próby wyrażenia nowego sposobu postrzegania związku pomiędzy umysłem a ciałem. Wiadomo już, że poprzez myśli oddziałujemy na naszą rzeczywistość.

Badania wykazują, że stan głębokiego odprężenia, którego doznaje się w czasie zabiegu energetycznego np. Reiki, poprzez autonomiczny układ nerwowy, obniża ciśnienie krwi i spowalnia bicie serca oraz usuwa napięcia i niepokoje. Taki stan odprężenia sprzyja także funkcjom obronnym układu immunologicznego w walce z bakteriami i wirusami, a także stymuluje wytwarzanie przez mózg endorfin („hormony szczęścia”), których działanie zmniejsza odczuwalny ból i poprawia samopoczucie. Stymulacja takiej reakcji za pomocą zabiegu, połączona ze wzmożonym i nie zakłóconym przepływem przez ciało energii siły życiowej, znacznie wspomaga zdrowienie na wszystkich poziomach. Swobodny przepływ, równowaga i harmonia wewnątrz systemu energetycznego może być przywracana i podtrzymywana takimi prostymi nieinwazyjnymi metodami jak: dotykanie, masowanie, uciskanie lub łączenie specyficznych punktów energetycznych na powierzchni ciała fizycznego.

Aby przybliżyć te metody i ich oddziaływanie na organizm człowieka przypomnę tylko,
że wszechświat zbudowany jest z energii, a my ludzie jesteśmy specyficznym stanem energii wibrujących atomów i cząsteczek. Pomimo, że jej nie widzimy i nie słyszymy, to przenika ona
i wypełnia wszelkie formy naszego życia. Jest główną ożywczą energią, a także twórczym umysłem wszechświata. Pomimo, że wchłaniamy ją z każdym oddechem, często nie uświadamiamy sobie jej istnienia. Każda żywa istota egzystuje wewnątrz tego pola siłowego i za jego sprawą jest ożywiana.

Jedną z metod systemu uzdrawiania energetycznego jest Reiki.

Reiki (wymawiaj rej-ki) zostało ponownie odkryte w połowie pierwszego dziesięciolecia XIX wieku przez dr Mikao Usui, japońskiego mnicha i nauczyciela, który po wielu latach poszukiwań odkrył w jaki sposób można pracować z tą energią, aby pobudzić organizm do procesów samo-uzdrawiania. Jest japońskim określeniem „uniwersalnej energii życiowej”, boskiej siły, która jest niezbędna do życia każdej istocie. Energia ta zawiera wszechobecną miłość i mądrość wszechświata.

Reiki to sztuka uzdrawiania poprzez nałożenie rąk przez uprawnioną osobę, która zasila homeostatyczne mechanizmy organizmu do zintegrowanego działania. Uniwersalna energia życiowa wypełnia całe nasze ciało, płynie przez kanały nazywane meridianami i centra energetyczne zwane czakrami.

Tam, gdzie energia jest niezrównoważona, w nadmiarze lub niedoborze, tworzą się blokady energetyczne w wyniku czego istnieje zagrożenie chorobą. Celem Reiki jest usunąć je oraz dostarczyć organizmowi tyle energii, ile mu w danej chwili potrzeba by osiągnął poziom równowagi. Przywracając równowagę polu energetycznemu, Reiki pomaga osobie w mobilizacji biologicznych źródeł uzdrawiania oraz przyczynia się do szybszego powrotu do zdrowia. Wpływa nie tylko na objawy, ale i na przyczyny choroby.

Moje 15-letnie doświadczenie z Reiki oraz wiele wykonanych w tym czasie przeze mnie zabiegów potwierdziło, że ciało człowieka posiada moc samo-uzdrawiania. Relacje osób, które miały zabiegi Reiki potwierdziły, że zabieg wpłynął korzystnie na ich życie przywracając im dobre samopoczucie, odprężenie i duchową harmonię. Często zdarzało się również tak, że już po jednym zabiegu widać było znaczną poprawę w zdrowieniu czy też został zahamowany jakiś proces chorobowy, który był już sygnalizowany konkretnym bólem. Wiele z tych osób odczuwało w czasie zabiegu mrowienie, gorąco czy zimno w swoim ciele lub w konkretnym miejscu bólu, co jest prawidłową reakcją działania energii życiowej. W wielu przypadkach słyszałam również o chwilowym osłabieniu organizmu (może być odczuwane od 1 do 3  dni), co w medycynie energetycznej, podobnie jak i w medycynie konwencjonalnej jest naturalne i nazywa się „kryzysem ozdrowieńczym”.

Uzdrowienie zachodzi w wyniku związku pomiędzy polem energetycznym osoby odbierającej Reiki a polem energii uniwersalnej, do którego dochodzi dzięki pośrednictwu jej świadomości komórkowej.

Terapia Reiki jest stosowana jako integralna lub dodatkowa forma terapii w ok. 800 szpitalach i placówkach medycznych w Stanach Zjednoczonych czy w niektórych krajach Europy takich jak: Niemcy, Szwajcaria i Anglia.

Kolejną z metod uzdrawiania energetycznego jest bioenergoterapia. Jest to metoda nieinwazyjna, doskonale uzupełniająca metody konwencjonalne i co jest bardzo istotne cechuje się holistycznym (jedność ciała, umysłu, emocji i duszy) podejściem do każdej osoby. Bioenergoterapia polega na przekazywaniu przez bioterapeutę osobie chorej energii życiowej poprzez dotyk lub też działanie na odległość. Prowadzone badania dowodzą, że bioenergoterapeuta podczas zabiegu wytwarza silne pole energetyczne. Składa się ono z różnych pól fizycznych, gdzie każde z nich ma swój specyficzny zasięg i swoje własne pasmo częstotliwości. Dzięki temu wibracje o różnej długości fal docierają do najgłębszych części ciała, do wszystkich tkanek i narządów. Energia biopola działa bezpośrednio na mózg, układ nerwowy i układ hormonalny. Warto też podkreślić, że oddziaływanie biopolem wywołuje w organizmie osoby poddawanej terapii uruchomienie procesów samoregulacji i samo-leczenia. Oddziaływanie energią z pewnością wzmacnia organizm, co powoduje poprawienie nastroju oraz buduje wewnętrzną równowagę psychiczną i fizyczną. Właśnie tego potrzebuje chory organizm, by sam rozpoczął walkę z chorobą.

W bioenergoterapii uważa się, że choroba pojawia się w wyniku zakłócenia równowagi w systemie energetycznym. Może to być spowodowane brakiem snu, niewłaściwym sposobem odżywiania (zła dieta), nieprawidłowym oddychaniem, brakiem ruchu oraz przewlekłym stresem. Równowaga energetyczna ma wpływ nie tylko na organizm człowieka, ale również na jego związki i relacje z rodziną, z innymi ludźmi i z szeroko rozumianym światem zewnętrznym. Właściwie postawiona wielopoziomowa biodiagnoza umożliwia zastosowanie skutecznej terapii na wielu subtelnych planach bytu człowieka, w jego energetyce i w układzie anatomiczno-fizjologicznym.

Działanie takie jest komplementarne, a wsparte medycyną naukową, może przynieść jeszcze lepszy skutek. Takie komplementarne działania określa się mianem medycyny zintegrowanej.

Każdy zabieg bioenergoterapeutyczny to dynamiczny i aktywny sposób przekazywania dobroczynnej energii.  W medycynie energetycznej i bioterapii określamy miejsce zaburzenia i jego przyczynę. Terapeuta wykrywa te blokady w ciele chorego, usuwa je i ładuje pozytywną energią płynącą z jego dłoni. Jednocześnie usuwa energię chorobową przyśpieszając proces zdrowienia. Obowiązkiem bioenergoterapeuty jest poinformowanie pacjenta o zaburzonych strefach, usunięcie energii chorobowej (zaburzenia przepływu energii) oraz zasilenie ciała osoby życiodajną energią.

Reasumując, medycyna energetyczna wprowadza nowe w naszym kręgu kulturowym metody do praktyki terapeutycznej i pokazuje jak koncentrując się na systemie energetycznym można nie tylko leczyć choroby, ale też zmieniać wzorce emocjonalne, sposoby myślenia i zachowania, które są dysfunkcjonalne lub ograniczają rozwój człowieka. Dużą zaletą medycyny energetycznej jest również to, że próbuje zrozumieć mechanizmy działania tych metod korzystając z najnowszych naukowych urządzeń diagnostycznych i najnowszych osiągnięć wiedzy naukowej np. neuro-psycho-immunologii.

Z mojego doświadczenia wynikającego z wieloletniej pracy z ludźmi jestem przekonana, że pomimo iż nie każdy odczuwa od razu skutki terapii, to każdy organizm na nią reaguje i wprowadza pozytywne zmiany. Nie zawsze są one widoczne od razu, często trzeba kilku tygodni terapii. Nie zawsze też leczy się to, co byśmy chcieli, organizm sam decyduje o kolejności oczyszczania narządów z blokad energetycznych, które po niedługim czasie stają się stanem chorobowym. W wielu przypadkach już po jednym zabiegu osoby twierdziły, że cały ból fizyczny minął i czują się doskonale.

Styl życia wielu z nas jest wyobcowany z naturalnego porządku i harmonii. Jeśli chcemy żyć pełnią życia, konieczne jest utrzymanie świadomej relacji z systemami energetycznymi swojego ciała. Nauczenie się mobilizowania swoich wewnętrznych sił – tych mocy, które wzmacniają zdrowie, dodają siły umysłowi i rozjaśniają ducha jest jak najbardziej możliwe do osiągnięcia. Pomocne w utrzymaniu harmonii i zdrowia będą również medytacje, ćwiczenia jogi, taj chi czy chi kung. Działanie bioenergii w procesie leczenia warto, a nawet trzeba wesprzeć własną pracą – zmianą schematów żywieniowych oraz oczyszczaniem organizmu poprzez różne metody pracy z ciałem, energią i umysłem.

 Motto:

„Dziś zrób dla siebie coś, za co podziękujesz sobie w przyszłości”.

 

Translate »