COACHING ZDROWOTNY

COACHING ZDROWOTNY

COACHING ZDROWOTNY – dotyczy zarówno wspierania zdrowia, gdy ono dopisuje (polepszenia jakości zdrowia), jak i różnorodnych problemów, które nie zostały zauważone lub wyleczone objawowo, a sięgają do przyczyny (informacji)

A. Obejrzenie problemów dotyczących szeroko rozumianego zdrowia(fizyczne, emocjonalne, mentalne, duchowe) oraz relacji z otoczeniem i określenie celów na najbliższą przyszłość 

B. przyswojenie sobie technik pracy ze sobą, prowadzących do radzenia sobie z emocjonalnymi reakcjami, jako przyczyną problemów fizycznego zdrowia i powrotu do równowagi/zdrowia na wszystkich jego poziomach 

C. nauczenie się sposobów obserwowania zmiany i efektywnego ich stosowania 

D. znajdowania wewnętrznej motywacji do pracy własnej poznanymi technikami  jako kontynuacji coachingu, między poszczególnymi sesjami, dla większego rozumienia siebie i przyczyn zaistniałych problemów zdrowia oraz dla obserwowania procesu zmiany 

E. znajdowania sensu  doświadczeń i uczenia się nowych rozwiązań i radzenia sobie ze zmianą 

F. zwracania uwagi na zmiany, celem uwrażliwianie na ich dostrzeganie (wzmacnianie koncentracji i uwagi – ze wskazaniem na uważność) 

G. uruchomienie własnej odpowiedzialności za swój nastrój, emocje, radzenie sobie ze stresem, lękiem (ich wpływu na skutki/zdrowie/objawy dolegliwości) 

H. wyjaśniania problemów dla zrozumienia wspierania zdrowia wszelkimi sposobami i zmiany sposobu radzenia sobie z wyzwaniami życia oraz wspomożenie w wytyczeniu drogi jak to robić.

COACHING TRANSPERSONALNY – dotyczy sfery sensu i celu, a więc rozwoju duchowego i sensu życia.

 Według zasad psychosyntezy , jest on UNIKALNY – jak każdy z NAS; zorientowany nie tylko na rozwój osobowy, ale znaczenia i sensu, poszerzania świadomości o sobie i świecie  oraz swego w nim miejsca. Zachęcam Cię do przeczytania książki Johna Whitmore (brytyjski Nr.1 Trener Biznesu)p.t. COACHING Trening efektywności

Zasadą Coachingu Transpersonalnego jest kontakt ze „świętą przestrzenią w sobie” (duchową naturą, duszą) . Jako Coach jestem świadoma indywidualnego procesu wzrastania każdej osoby i ufaniu mu. Włącza to intencjonalną zdolność do połączenia osoby z jej naturalną mądrością i znajdowania odpowiedzi wewnątrz siebie, dotyczących jej drogi i sensu. Włącza to głęboki szacunek i umiejętność słuchania tego, co wyłania się w jej życiu. Jest to jak włączenie w ujawnianie się i uchwycenie jej głębokiej prawdy i wewnętrznych źródeł. 

WELLNESS COACHING – psychosynteza siebie – to specjalny rodzaj coachingu personalnego i transpersonalnego – dla integracji siebie, jak również konsultacji i mentoringu, bazując na psychosyntezie. Jest przez to unikalny w Polsce. Dotyczy wszystkich poziomów, a więc wszystkich sfer swego funkcjonowania – jako człowieka. Prowadzi  to do realizowania siebie – swojego „wewnętrznego powołania”.

Jest skierowany zarówno dla indywidualnych osób, czujących potrzebę lepszego zrozumienia siebie, jak i też STUDENTÓW PSYCHOLOGII, którzy pragną poznać to podejście dla wprowadzania go do wachlarza holistycznych możliwości WSPIERANIA ZDROWIA niż terapii chorób czy dysfunkcji zachowań.

Translate »