THETA HEALING

THETA HEALING

THETA HEALING  – metoda ta działa na każdym poziomie egzystencji: fizycznym, emocjonalnym, duchowym i mentalnym, usuwając bloki i przeszkody, które uniemożliwiają osiągnięcie pełnego potencjału w życiu. Theta Healing uwalnia głęboko zakorzenione lęki, ukryte w podświadomości negatywne wierzenia, przekonania i emocje, w ich miejsce wprowadzając pozytywne, wspomagające. Jest procesem medytacyjnym, który poprzez ukierunkowaną modlitwę kreuje fizyczne, psychiczne i duchowe uzdrowienie przez Stwórcę. Technika ta jest uznawana za jedną z najefektywniejszych, całościowych (holistycznych) metod terapii naturalnych na świecie.

Naukowcy wyróżniają pięć częstotliwości fal mózgowych: beta, alfa, theta, delta i gamma. Nasz mózg nieprzerwanie je produkuje, a one są w ciągłym ruchu. Badacze odkryli, że niektóre częstotliwości (zwłaszcza alfa i theta) pomagają:

  •       złagodzić stres
  •        wprowadzić w głęboki fizyczny relaks
  • rozwijać zdolności werbalne oraz synchronizować pracę obydwu półkul mózgowych
  •         rozbudzić barwną, spontaniczną wyobraźnię oraz kreatywne myślenie
  •          redukować ból, pobudzać wydzielanie endorfin
Translate »