BIOENERGOTERAPIA – dialog dusz poprzez dotyk – magazyn „Moja harmonia życia”

BIOENERGOTERAPIA – dialog dusz poprzez dotyk – magazyn „Moja harmonia życia”

 

Mój artykuł, który ukazał się w Nr 6/ 2017 magazynu Moja Harmonia Życia: 

     BIOENERGOTERAPIA – dialog dusz poprzez dotyk

Powrót medycyny energetycznej jest jednym z najbardziej znaczących zjawisk kulturowych dzisiejszych czasów. Oznacza powrót zaufania do własnych odczuć w opiece zdrowotnej, powrót do tradycji naszych przodków w pielęgnowaniu harmonii z siłami natury oraz powrót do praktyk, które są naturalne, przyjazne i znane ciału, umysłowi i duszy.

            Medycyna energetyczna jest sztuką i nauką rozwijania zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz dobrego samopoczucia. Łączy w sobie wiedzę racjonalną z intuicyjnym rozumieniem energii ciała i środowiska. Doskonalenie umiejętności używania tych energii może uświadomić, że te potężne technologie energetyczne są do naszej dyspozycji.

Istotą medycyny energetycznej są systemy energetyczne, które tworzą subtelną infrastrukturę każdego ciała i są podstawą naszego zdrowia.  Pragnę przypomnieć, że człowiek składa się nie tylko z ciała fizycznego, ale również z ciała energetycznego . W jego skład wchodzi aura (biopole), kanały energetyczne (meridiany) i centra energetyczne (czakry/czakramy). Aura to pole energetyczne wokół człowieka. Osoby jasnowidzące potrafią określić po jej kolorach oraz wielkości stan psychofizyczny człowieka. Ciało fizyczne jest najbardziej materialne i jest ośrodkiem ekspresji ciał energetycznych. Ma dwa poziomy: fizyczny, który składa się z komórek, tkanek, narządów połączonych sieciami naczyń krwionośnych, limfatycznych i włóknami nerwowymi oraz eteryczny mający wszystkie energetyczne odpowiedniki ciała fizycznego. Poziom energetyczny zawiera w sobie sieć kanałów energetycznych, w których płynie życiodajna energia. Jeśli energia płynie bez żadnych przeszkód, wówczas ciało fizyczne pozostaje zdrowe. Czakry to centra energetyczne organizmu (7 głównych czakr), które służą do pobierania, przesyłania dalej, przetwarzania energii oraz usuwania zużytej. W przypadku kiedy ten proces jest zaburzony, mamy do czynienia z nadmierną aktywnością lub zablokowaniem czakry. Dzięki pracy z czakrami i czakroterapii, o której pisałam dokładnie w poprzednim artykule „Moja harmonia życia” można wspomagać uzdrawianie ciała i duszy oraz rozwijać się duchowo. Odpowiednia stymulacja czakramów może również pomagać w naszym rozwoju osobistym.

Kolejną z omawianych przeze mnie metod uzdrawiania energetycznego jest bioenergoterapia. Jest to metoda nieinwazyjna, doskonale uzupełniająca metody konwencjonalne i co jest bardzo istotne cechuje się holistycznym (jedność ciała, umysłu, emocji i duszy) podejściem do każdej osoby. Bioenergoterapia polega na przekazywaniu przez bioterapeutę osobie chorej energii życiowej poprzez dotyk lub też działanie na odległość. Prowadzone badania dowodzą, że bioenergoterapeuta podczas zabiegu wytwarza silne pole energetyczne. Składa się ono z różnych pól fizycznych, gdzie każde z nich ma swój specyficzny zasięg i swoje własne pasmo częstotliwości. Dzięki temu wibracje o różnej długości fal docierają do najgłębszych części ciała, do wszystkich tkanek i narządów. Energia biopola działa bezpośrednio na mózg, układ nerwowy i układ hormonalny. Warto też podkreślić, że oddziaływanie biopolem wywołuje w organizmie osoby poddawanej terapii uruchomienie procesów samoregulacji i samo-leczenia.Oddziaływanie energią z pewnością wzmacnia organizm, co powoduje poprawienie nastroju oraz buduje wewnętrzną równowagę psychiczną i fizyczną. Właśnie tego potrzebuje chory organizm, by sam rozpoczął walkę z chorobą.    

 

 

 

  

Bioenergoterapia oddziaływuje na trzech podstawowych planach człowieka: fizycznym, energetycznym i mentalno-duchowym. Jeśli pomiędzy tymi planami, poszczególnymi narządami, tkankami, komórkami, układami anatomiczno-fizjologicznymi istnieje harmonia i równowaga energetyczna, można najogólniej powiedzieć, że człowiek taki jest zdrowy.

 

W przypadku kiedy równowaga ta została zachwiana, albo jakiegoś typu energii jest za dużo czy za mało, wówczas proporcje są nieprawidłowe i może to mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. W bioenergoterapii uważa się, że choroba pojawia się w wyniku zakłócenia równowagi w systemie energetycznym. Może to być spowodowane brakiem snu, niewłaściwym sposobem odżywiania (zła dieta), nieprawidłowym oddychaniem i brakiem ruchu. Równowaga energetyczna ma wpływ nie tylko na organizm człowieka, ale również na jego związki i relacje z rodziną, z innymi ludźmi i z szeroko rozumianym światem zewnętrznym.

 

Właściwie postawiona wielopoziomowa biodiagnoza umożliwia zastosowanie skutecznej terapii na wielu subtelnych planach bytu człowieka, w jego energetyce i w układzie anatomiczno-fizjologicznym.

 Działanie takie jest komplementarne, a wsparte medycyną naukową, może przynieść jeszcze lepszy skutek. Takie komplementarne działania określa się mianem medycyny zintegrowanej.

            Każdy zabieg bioenergoterapeutyczny to dynamiczny i aktywny sposób przekazywania dobroczynnej energii.  W medycynie energetycznej i bioterapii określamy miejsce zaburzenia i jego przyczynę.Terapeuta wykrywa te blokady w ciele chorego, usuwa je i ładuje pozytywną energią płynącą z jego dłoni. Jednocześnie usuwa energię chorobową przyśpieszając proces zdrowienia. Obowiązkiem bioenergoterapeuty jest poinformowanie pacjenta o zaburzonych strefach, usunięcie energii chorobowej (zaburzenia przepływu energii) oraz zasilenie ciała osoby pozytywną energią. 

Każdy zabieg opiera się na specjalnej technice informacyjno-energetycznej i podzielony jest na etapy:

·        oczyszczenie organizmu z blokad energetycznych;

 ·        energetyzowanie, czyli przenoszenie energii w poszczególne miejsca w     ciele człowieka;

·        stabilizację energetyczną;

·   odłączenie energii – ten etap ma na celu pozostawienie u pacjenta bioenergii przekazanej przez terapeutę.

Poszczególne ruchy rąk wykonywane przez bioenergoterapeutę mają ścisły związek z tymi etapami i składają się na całość procedury zabiegu. Efekty terapii są uzależnione od stanu chorego i rodzaju jego problemów – czasem są widoczne już po pierwszym zabiegu (np. złagodzenie bólu głowy lub brzucha). W przypadku chorób przewlekłych potrzebny jest cykl kilku zabiegów. Ich liczba zależy od wrażliwości energetycznej pacjenta. Osoby bardzo oporne będą wymagały większej liczby zabiegów niż osoby wrażliwe. W czasie zabiegu pacjent doznaje realnych odczuć związanych z przepływem energii. Ich rodzaj i nasilenie zależą od indywidualnej wrażliwości i zawsze określane są  jako przyjemne.

Podczas trwania zabiegu można odczuwać ciepło, gorąco (jest to doznanie pozytywne, a nie ból), zimno, podmuch wiatru lub mrowienie. Rodzaj w jaki sposób pacjent odczuwa energię, nie ma jednak wpływu na skuteczność terapii.  Po sesji pacjent może być senny, zmęczony, obolały fizycznie i psychicznie lub przeciwnie ożywiony i pełen sił witalnych.   Wszystkie te odczucia wskazują, że do organizmu dotarł zastrzyk nowej energii, który pobudza go do pracy nad samo-leczeniem. Czas trwania zabiegu wynosi ok. 15 – 30 minut i dostosowywany jest indywidualnie do konkretnej osoby. Najczęściej zabiegi przeprowadza się w cotygodniowych odstępach, a po osiągnięciu spodziewanych efektów powtarza jeden lub dwa razy w miesiącu dla wzmocnienia efektu leczniczego.

 

Z mojego doświadczenia wynikającego z wieloletniej pracy z pacjentami mogę potwierdzić, że pomimo iż nie każdy odczuwa od razu skutki terapii, to każdy organizm na nią reaguje i wprowadza pozytywne zmiany. Nie zawsze są one widoczne od razu, często trzeba kilku tygodni terapii. Nie zawsze też leczy się to, co byśmy chcieli, organizm czasem sam decyduje o kolejności oczyszczania narządów z blokad energetycznych, które po niedługim czasie stają się stanem chorobowym. W wielu przypadkach już po jednym zabiegu osoby twierdziły, że cały ból fizyczny minął i czują się doskonale. Działanie bioenergii w procesie leczenia warto, a nawet trzeba wesprzeć własną pracą – zmianą schematów żywieniowych oraz oczyszczaniem organizmu poprzez różne metody pracy z ciałem, energią i umysłem.

 

W kolejnym artykule zapoznam też Państwa z codziennym zestawem energetycznym, który pozwoli utrzymać energię w harmonii i sprawi, że staniecie się zdrowsi, bardziej witalni oraz odporniejsi na choroby i stres.

 

 Motto:

Ciało pozbawione kontaktu z przyrodą, traci swoją życiową energię. Natura jest jej źródłem.    

 

 

 

 

Translate »