Twórczy proces zdrowia -równoważenie energii w ciele

Twórczy proces zdrowia -równoważenie energii w ciele

Stan zdrowia utrzymuje się, kiedy kreatywna siła pochodząca z ludzkiej rzeczywistości duchowej kierunkowana jest w zgodzie z prawem uniwersalnym albo kosmicznym. Proces uzdrawiania jest właściwie procesem przypominania sobie, kim jesteś. W ramach aury proces uzdrawiania ma za zadanie zrównoważyć energie w każdym ciele. Kiedy wszystkie energie w każdym ciele są zrównoważone, przychodzi proces wyzdrowienia. Istnieją dwa główne podejścia do uzdrowienia. Pierwszym jest uzdrawianie „wewnętrzne”, które ustanawia równowagę i zdrowie na wszystkich poziomach człowieka poprzez koncentrację i bezpośrednią pracę nad fizycznymi, emocjonalnymi, mentalnymi i duchowymi aspektami istoty ludzkiej, czyli na tym, jak człowiek tworzy swój system przekonań i swoją rzeczywistość. Drugie to uzdrawianie „zewnętrzne” , które pomaga odzyskać równowagę w poszczególnych warstwach aury, jak również w systemach ciała fizycznego, poprzez działanie energią pozyskiwaną z Powszechnego Pola Energii.

Sugeruję, że „wewnętrzne” uzdrawianie jest najważniejsze, lecz metody uzdrawiania „zewnętrznego” są potrzebne do jego uzupełnienia.

Proces wewnętrznego uzdrawiania równoważy energię w każdym z ciał, skupiając się na efekcie wywołanym przez nierównowagę, korygując ją i naprawiając odpowiednią warstwę aury przez nakładanie dłoni. Wyregulowanie jednego ciała pomaga ustanowić równowagę w pozostałych.

By wzmocnić i przyspieszyć podstawowe uzdrawianie, używa się metod uzdrawiania zewnętrznego, gdyż z usunięciem fizycznych symptomów generowanych przez błędny system przekonań nie zawsze można czekać do momentu skorygowania tego systemu. Czasem trzeba przeprowadzić uzdrawianie zewnętrzne , żeby uratować czyjeś życie. Jeśli jednak nie rozpocznie się również uzdrawiania wewnętrznego i błędny system przekonań nie zostanie zaatakowany, choroba ponownie znajdzie się w ciele fizycznym, nawet po usunięciu obecnych symptomów.

Wraz z rozwojem praktycznej medycyny holistycznej udowodniona zostaje przydatność wielu nowych metod leczenia. Wielu lekarzy kładzie nacisk na dietę, składniki uzupełniające – takie jak witaminy i minerały, ćwiczenia fizyczne i programy utrzymania zdrowia.

Ufam, iż w przyszłości holistyczny system leczenia połączy obszerną „analityczną” wiedzę oficjalnej medycyny z „syntetyczną” wiedzą systemów energetycznych wyższych ciał. Przyszłe holistyczne systemy leczenia będą diagnozowały i planowały terapię dla wszystkich ciał energetycznych i ciała fizycznego rozumianych łącznie, oraz używały zarówno uzdrawiania wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Artykuł przygotowany w oparciu o Podręcznik uzdrawiania energią. Dłonie pełne światła autorstwa Barbary Ann Brennan

Translate »