Zasady w Theta Healing

Zasady w Theta Healing

Zasady w Theta Healing:

Każda myśl, którą myślisz, jest parapsychiczną energią.

Każda myśl, którą myślisz ma wpływ na Twoje zdrowie i szczęście.

Każda myśl, którą myślisz przenosi się na poziom parapsychiczny.

Każda myśl, którą myślisz przyciąga następną na swoje podobieństwo.

Każda myśl, którą myślisz, a która jest z natury pozytywna, przyciąga pozytywne rezultaty w sposób parapsychiczny.

Każda myśl, którą myślisz, a jest o miłości – przyciąga miłość.

Każda myśl, którą myślisz, a jest o dostatku – przyciąga dostatek.

Każda myśl, którą myślisz ma w sobie „kreującą, parapsychiczną moc” tworzenia zarówno dobra jak i zła.

Każda myśl, którą myślisz uczyni Cię mistrzem lub niewolnikiem Twojego życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »