Twój wewnętrzny cel

Twój wewnętrzny cel

Gdy tylko wzniesiesz się ponad problem czystego przetrwania, wówczas w twoim życiu kwestią najwyższej wagi stanie się jego sens i cel. Wiele osób czuje się uwikłanych w rutynę codzienności, która, jak się zdaje, pozbawia ich życie znaczenia. Niektórzy czują, że życie przepływa obok albo już dawno ich ominęło. Inni czują się nazbyt ograniczeni obowiązkami, jakie nakłada na nich praca zawodowa i utrzymanie rodziny albo sytuacja materialna i życiowa. Jeszcze innych żżera silny stres lub trawi głęboka nuda: gubią się w gorączkowych działaniach albo popadają w stagnację.

Wiele osób tęskni za wolnością i rozwojem, jakie mógłby zapewnić im sukces finansowy. Inni, choć cieszą się już względną swobodą, która przychodzi wraz z dobrobytem, stwierdzają, że nawet to nie wystarczy, żeby nadać życiu sens.

Odnalezienia prawdziwego celu nie da się niczym zastąpić. Lecz owego prawdziwego lub najważniejszego celu nie można znaleźć na poziomie zewnętrznym. Nie wiąże się on z tym, co robisz, lecz z tym, kim jesteś – czyli ze stanem twojej świadomości.

Przede wszystkim warto zrozumieć jedno: twoje życie ma cel wewnętrzny oraz zewnętrzny. Cel wewnętrzny wiąże się z Istnieniem i jest najważniejszy. Cel zewnętrzny wiąże się z działaniem i ma znaczenie drugorzędne. Najważniejsze to zestroić w swoim życiu cel wewnętrzny i zewnętrzny, ponieważ one bardzo splatają się ze sobą. Nie można mówić o jednym, nie odnosząc się do drugiego.

Twój cel wewnętrzny to przebudzić się. Po prostu. Cel ten łączy wszystkich ludzi na tej planecie, gdyż jest on celem całej ludzkości. Twój cel wewnętrzny jest zasadniczą częścią ogółu, wszechświata i jego rodzącej się inteligencji. Cel zewnętrzny może się zmieniać z upływem czasu i jest on bardzo różny u różnych ludzi, Odnalezienie celu wewnętrznego i życie w zgodzie z nim to podstawowy warunek, aby osiągnąć cel zewnętrzny. To fundament prawdziwego sukcesu. Bez tego zespolenia można co prawda zdobywać pewne rzeczy wysiłkiem, walką, determinacją, ciężką pracą czy sprytem, ale w takich przedsięwzięciach nie ma radości i niezmiennie kończą się one jakimś cierpieniem.

Świadomość to świadoma łączność z inteligencją wszechświata. Innym jej określeniem jest OBECNOŚĆ: świadomość, której nie towarzyszy myślenie.

Zainicjowanie procesu przebudzenia jest aktem łaski.

Ania AGAPE 🙂

Dodaj komentarz

Translate »