Proces budzenia się

Proces budzenia się

Budzenie się do zewnętrzny aspekt kolejnego etapu ewolucji świadomości na tej planecie. Im bardziej zbliżamy się do końca obecnego stadium ewolucyjnego, tym bardziej nasze ego staje się dysfunkcyjne. Ale nowa świadomość powstaje jeszcze wtedy, kiedy zanika stara.

Uczestniczymy właśnie w doniosłym wydarzeniu w procesie ewolucji ludzkiej świadomości.

proces budzenia się to zestrojenie własnego celu zewnętrznego- tego, co robisz – z celem wewnętrznym, którym jest przebudzenie się i pozostanie przebudzonym. Przechodząc proces budzenia się, jednoczysz się z zewnętrznym celem wszechświata. Za twoim pośrednictwem świadomość zstępuje do tego świata. Spływa do twoich myśli i je inspiruje. Wypełnia twoje czyny, kieruje nimi i je wzmacnia.

Nie to, co robisz, ale jak to robisz, decyduje o tym, czy wypełniasz swoje przeznaczenie. A o tym, jak robisz, decyduje stan twojej świadomości.

Do odwrócenia twoich priorytetów dochodzi wtedy, gdy głównym celem tego, co robisz, staje się samo działanie albo raczej strumień świadomości wpływający do twoich czynów. Strumień świadomości jest czynnikiem decydującym o jakości. Innymi słowy, w każdej sytuacji i we wszystkich twoich poczynaniach najważniejszym elementem jest stan świadomości; samo działanie i sytuacja mają znaczenie drugorzędne. „Przyszły” sukces nieodłącznie zależy od stanu świadomości, z którego wypływa dane działanie. Tym stanem jest albo reaktywna siła ego, albo wyostrzona uwaga przebudzonej świadomości. Źródłem wszystkich udanych działań jest pole wyostrzonej uwagi, a nie ego i uwarunkowane, nieświadome myślenie.

Dodaj komentarz

Translate »