Ajurweda – mądrość życia

Ajurweda – mądrość życia

AYURVEDA- (sankryt: ayu-życie, veda- wiedza) tradycyjna medycyna hinduska. Zakłada, że każdy z nas rodzi się z określoną dawką energii. By cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem należy ową energię równoważyć.

Ajurweda znaczy „wiedza o życiu” bądź sztuka życia. Jest to sanskrycki termin gdzie „ajus” znaczy życie, a a „veda” wiedzę, mądrość. Jako , że życie jest synonimem zdrowia, ajurweda jest wiedzą o zdrowiu.

Ajurweda – to najstarszy na świecie system medyczny i filozoficzny, wywodzący sie ze starożytnych Indii, z przed pięciu tysięcy lat. 

Ajurweda to medyczno-metafizyczna życiowa wiedza o uzdrawianiu, matka wszelkiej sztuki leczenia i jednocześnie filozofia sztuki życia, której istotą jest świadome dążenie człowieka do pełnej równowagi na poziomie ciała, ducha i umysłu. jest to system filozoficzny zajmujący się naturą, celem i sensem ludzkiego życia. obejmuje metafizykę i fizykę (obecnie można się odnieść do zasad fizyki kwantowej), zdrowie i chorobę, szczęście i smutek. 

W wedyjskiej wiedzy celem życia jest samopoznanie lub samospełnienie tj. realizacja boskiej świadomości i wyrażanie tej boskości w codziennym życiu.

Ajurweda to system holistycznej medycyny naturalnej. Ajurwedyjska wiedza medyczna ujmuje człowieka holistycznie i dotyczy każdego aspektu ludzkiego życia, koncentrując się na zapobieganiu chorobie, a gdy do niej dojdzie usuwaniu jej źródła, a nie objawów. Zgodnie z ajurwedyjską definicją zdrowia, pełne zdrowie nie opiera się jedynie na braku wyraźnych symptomów chorobowych, lecz stanowi stan absolutnie dobrego samopoczucia w całej swojej istocie. Medycyna ajurwedyjska nie zajmuje się pojedynczym organem, lecz traktuje ciało jako całość. Jej istotą jest pełne wyzdrowienie, a nie tymczasowa ulga.  

Założenia medycyny ajurwedyjskiej:

w założeniach medycyny ajurwedyjskiej człowiek stanowi jedność z kosmosem (wszechświatem). Ludzki organizm to zatem mikrokosmos, który jest odzwierciedleniem makrokosmosu i jednocześnie w nim się zawiera. W wymiarze kosmicznym wszystko pozostaje w dynamicznej równowadze. Najistotniejszym czynnikiem we Wszechświecie jest ruch. Stąd też pierwszym żywiołem, jak też podstawową energią konstytucji organicznej jest powietrze, forma ruchu. Ruch jest pierwiastkiem przynależnym do każdego następnego żywiołu w porządku emanacji. Dlatego tez medycyna ajurwedyjska skupia się bardziej na przepływie, czyli ruchu prany w ciele, a więc energii witalnej, jeszcze inaczej definiowanej jako funkcjonalność poszczególnych narządów i ich wzajemnych relacji.

Inny ważny, a z goła odmienny punkt medycyny ajurwedyjskiej to odniesienie zaburzeń organizmu do poziomu emocji. Różne emocje mają wpływ na funkcjonowanie poszczególnych narządów. Weźmy np. emocje typu gniew, agresja, która pielęgnowana przez długi okres może przynieść poważne dolegliwości wątroby i pęcherzyka żółciowego. Ale to też funkcjonuje odwrotnie: uszkodzenie wątroby może powodować wzmaganie się emocji gniewu. Jest to relacja na zasadzie wzajemnego rezonansu: emocja – dysfunkcja organu, organ – emocja. 

Podstawowym założeniem medycyny ajurwedyjskiej jest, że wszystkie organiczne i nieorganiczne substancje są złożone z pięciu podstawowych elementów: przestrzeni, powietrza, ognia, wody i ziemi. 

Każdy człowiek jest więc złożony z pięciu podstawowych elementów, żywiołów, co nie kwestionuje jego unikalności i jednostkowości. Ta jednostkowość jest skutkiem wzajemnych oddziaływań danych elementów układu, a więc tez kombinacji energetycznej występującej w człowieku pod postacią energii vaty, pitty i kaphy. To od nich zależą cechy naszego charakteru, fizjologii i ogólnie wyglądu zewnętrznego. 

Translate »