Harmonia jako wynik – partnerem tekstu jest Values Team (Coaching)

Harmonia jako wynik – partnerem tekstu jest Values Team (Coaching)

„Można postrzegać harmonię jako efekt dobrze prowadzonego procesu pracy nad sobą. Muszą być jednak uwzględnione odpowiednie elementy, aby w ten sposób podchodzić do harmonii czy wręcz do rozwoju osobistego. Mamy tu na myśli ideę holistyczną, w której równoważnie traktujemy sferę mentalną, emocjonalną, cielesną, duchową i energetyczną. Holizm (gr. holos, czyli calość) definiuje się jako pogląd, według którego wszelkie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom. Wszystkie płaszczyzny funkcjonowania (składniki) traktowane są równorzędnie, a więc są tak samo ważne. Jeden z aksjomatów holizmu głosi, że umysł, duch i ciało wzajemnie na siebie wpływają. Planując jakąkolwiek aktywność lub zmianę, należy uwzględnić te trzy elementy i traktować je jako całość.

Łączenie wielu ścieżek w drodze do wewnętrznego balansu:

W ramach podejścia holistycznego dostępnych jest wiele ścieżek, Wybór ścieżki, od której chcemy rozpocząć pracę nad sobą, aby uzyskać oczekiwane efekty, wynika z naszych mentalnych preferencji lub wręcz jest impulsem płynącym z serca. Niezależnie od wybranej drogi na każdej są wyzwania, trudne i piękne chwile, porażki i sukcesy, wysiłek i radość.

Najczęściej okazuje się również, że nie wystarczy pójść tylko jedną. Sztuka polega na łączeniu kilku lub przeskakiwaniu z jednej na drugą, by w sposób zrównoważony pracować nad rożnymi obszarami w sobie. Tak więc dla niektórych osób dobrym początkiem jest remanent sfery mentalnej, dla innych sfery emocjonalnej lub energetycznej. A dla jeszcze innych praca z ciałem lub aspekty duchowe. Każdy człowiek ma swoją wewnętrzną mądrość i przy wyborze drogi rozwoju prowadzącej do osiągnięcia harmonii warto pamiętać o zadawaniu sobie pytań i odczytywaniu także podpowiedzi, jakimi są np. pojawiające się odczucia. To nasze zawsze dostępne drogowskazy.

Spokój czy dyskomfort na głębokim poziomie:

Harmonia jest odczuciem istniejącym w tle. Generalnie, gdy jesteśmy w stanie harmonii, jest ona dla nas czymś oczywistym i jednocześnie nieodczuwalnym. Dopiero kiedy intencjonalnie się na niej skupiamy i dysponujemy jasno określonymi kryteriami jej rozpoznania, możemy zauważyć, czy rzeczywiście osiągnęliśmy stan harmonii.

Kiedy więc całkowicie pozbawimy harmonię zadaniowego charakteru, pozostanie jedynie ulotny stan lub subtelne wrażenie towarzyszące nam w niczym niezakłóconej totalnej obecności tu i teraz.

Sygnałów zaburzenia lub utraty harmonii można wymienić wiele. U rożnych ludzi mogą mieć inny charakter lub intensywność, ale cztery główne to:

  • ucieczka lub odcięcie się/zamrożenie
  • obrona siebie lub poczucie winy
  • krytykowanie siebie lub innych
  • pogarda dla siebie lub innych

Te główne sygnały braku harmonii wewnętrznej dotyczą rożnych poziomów spektrum światła. Kiedy one do nas docierają, wywołują refleksję i w konsekwencji uruchamiają procesy naprawcze. Każdy system zmierza do stanu zrównoważenia, dlatego wciąż generuje impulsy, by taki stan utrzymać. Można to porównać do człowieka idącego po linie. Sztuka polega nie na stagnacji, ale na tym, by wciąż odzyskiwać równowagę. To jest bardzo dynamiczny proces.”

Translate »