Osiem ścieżek jogi z książki Joga – Anny Sołtysiak (Sekret pięknej kobiety)

Osiem ścieżek jogi z książki Joga – Anny Sołtysiak (Sekret pięknej kobiety)

1. Zasada zachowania (jama): w życiu nie należy kierować się chęcią posiadania, trzeba być szczerym i nie stosować przemocy.

2. Samodyscyplina (nijama): zachowanie wewnętrznego spokoju, czystości i ascezy.

3. Pozycje (asana): w jodze jest okołu stu podstawowych pozycji, ale istnieją również wariacje.

4. Kontrola oddechu (pranajama): pełne oddychanie gwarantuje dostarczenie tlenu do wszystkich komórek ciała.

5. Opanowanie zmysłów (pratjahara): tłumienie zmysłów i kierowanie ich na inne tory – dzięki temu możliwa jest idealna koncentracja.

6. Koncentracja (dharana): osiągnięcie pełnej koncentracji pozwala zajrzeć do wnętrza siebie.

7. Medytacja (dhjana): wpływanie na umysł poprzez mantrę.

8. Oświecenie (samadhi): absolutne uwolnienie się od własnego ja, cel jogi.

Translate »